Home

Sett Advocaten en belastingadviseurs is de handelsnaam van de coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid “Coöperatie Sett advocaten en belastingadviseurs U.A.” en is een samenwerkingsverband van advocaten en belastingadviseurs in de vorm van een coöperatie waarvan de deelnemers aan het samenwerkingsverband door middel van personal holdings en/of persoonlijk lid zijn.

Het kantoor kent thans een totale omvang van 3 advocaten: mr. K.L. Sett (met de handelsnaam “Advocatenkantoor Sett”), mr. L.K. Tsui en mr,. J.Y. Yiu zijn de leden van de coöperatie en voeren hun praktijk zelfstandig en voor eigen rekening en risico uit. Op alle werkzaamheden zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Een opdracht wordt slechts aanvaard en verricht onder de voorwaarde van aanvaarding van die algemene voorwaarden.

Het kantoor heeft een algemene rechtspraktijk met specialisaties in fiscaal recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht, huurrecht, verbintenissenrecht, personen,- en familierecht en vreemdelingenrecht. Alle advocaten van het kantoor zijn tevens Chineessprekend.

In principe worden cliënten bijgestaan op betalende basis. Dit houdt in dat er een uurtarief wordt afgesproken dan wel een vaste prijs voor de gehele zaak. Het komt echter voor dat een cliënt een bijdrage nodig heeft van de overheid omdat hij of zij onvoldoende inkomen en vermogen heeft. In dat geval kan uw advocaat gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen bij de Raad voor Rechtsbijstand, zie voor meer informatie www.rvr.org.

Ons kantoor streeft naar effectiviteit en efficiëntie bij het verlenen van haar juridische diensten. Daarbij wordt er gestreefd naar een duurzame relatie met de cliënt die gebaseerd is op wederzijds vertrouwen. Sett Advocaten en belastingadviseurs doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. In dat geval kunt u een beroep doen op de interne klachtenregeling.